3.10.2019

21,00 h

Tramvajová zastávka Brusnice

https://www.facebook.com/events/490495044867175/

Místo obvykle označuje nějakou vymezenou oblast. V našem případě oblast městské krajiny, na kterou můžeme zaměřit naši plnou pozornost. Podrobné turistické mapy, 3D scany lokalit, nebo cesty přesně určené GPS nám dnes neposkytují velký prostor k imaginaci, k dotýkání míst. Výsledkem tohoto deficitu pak pouze přejímáme cizí názory, netvoříme vlastní cesty a interpretace míst.
Dodnes však existují oblasti, které – byť nejsou ani v mapách, nebo v obecném povědomí – jsou mimořádně působivé a často mohou být i inspirací pro ty již dobře známé.
Cyklus setkání v kulturní krajině vychází z osobní zkušenosti autora. Obsahuje tři základní interpretace skutečnosti pohledem výtvarníka a urbanisty – reprezentovaná slovy vytrvalost, osvojení a naděje. Vytrvalost v podobě dlouhodobé potřeby objevovat a pracovat s místy, která neexistují v oficiálních mapách. Osvojení technik přístupu k místu z pohledu několika různých oborů, včetně toho nejpodstatnějšího – dotyku. A nakonec naděje, že návštěva místa zanechá v návštěvnících inspiraci pro jejich další vlastní cesty a jejich interpretaci.

mapka u