PRAXE NEO*: GALERIJNÍ A VOLNO-ČASOVÝ AREÁL (LIBOC-PRAHA 6)

Tato studie vychází ze závěru jednání na úřadu Městské části Praha 6 z 31.7.2019, kdy byla ustanovena pracovní skupina „Galerie Hřbitov“, která se má v následujícím období starat o provoz a také revitalizaci území na katastrální parcele č. 61/1 v Praze 6. Tato studie...

MEZIOBOROVÁ STUDIE PRO NOVÝ PARK V SATALICÍCH *

Mezioborová studie revitalizace území – změna z orné půdy na park. Tým projektu: prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti… Ing.Michal Kovář, PhD. – specialista ÚSES… Ing. Martin Sucharda – vodohospodářská…...