V rámci pořadu se pravidelně od Jara 2017 také vydáváme do terénu …

 

A) O BOŽÍCH MUKÁCH, MÍSTECH POBOŽNOSTI A VČELÁCH…

ČR3: PANORAMA KULTURNÍ KRAJINY 2.6.2017

B) TAJEMSTVÍ KOPCE LÁDVÍ – VYSÍLAČKA MINISTERSTVA VNITRA

ČR3: PANORAMA KULTURNÍ KRAJINY 19.5.2017

C) PO TRASE ZANIKLÉHO (?) DEJVICKÉHO POTOKA

ČR3: PANORAMA KULTURNÍ KRAJINY 5.5.2017

D) CO JE PRO KOHO PODSTATNÉ – ANEB VZNIK NOVÉHO PARKU V DIVOKÉ ŠÁRCE

ČR3: Panorama kulturní krajiny 28.4.2017