http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/jan-trejbal-vytvarnik-architekt-zakladatel-projektu-neolokator–1648544

Jan Trejbal, výtvarník, architekt, zakladatel projektu Neolokátor

Jan Trejbal, výtvarník, architekt, zakladatel projektu Neolokátor - Foto: Vojtěch Havlík

Jan Trejbal, výtvarník, architekt, zakladatel projektu NeolokátorFoto: Vojtěch Havlík

Silná dlouhodobá potřeba vkládat do krajiny své emoce je člověku vlastní, křížky jsou stopou zbožnosti, pomníčky nejčastěji připomínají smrt. Jan Trejbal spektrum emocí rozšiřuje.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Na místa nejhezčí a nejsladší umístil před časem velké homole cukru a nyní navrhnul novodobé kapličky. První bude na posvátné Budči. Včelí boží muka se stanou domovem pro včely samotářky, čmeláky a jiný drobný hmyz, který naplní duchovní symbol dějem a zároveň jej spojí s krajinou, odkud a kam budou obyvatelé hmyzího domečku létat.

„Naše doba je přespecializovaná, profese stojí vedle sebe, vědí o sobě, ale nespolupracují.“

Pro Jana Trejbala je venkovská krajina nejen prostředím k umístění artefaktu, ale pracuje s ní jako s celkem na pomezí terénních výzkumů a urbanismu. Platforma Neolokátor, kterou založil, se snaží pomáhat architektům a místním samosprávám vytvořit ze souborů budov obydlených lidmi skutečná místa pro život společenství ukotvených v kulturní krajině kořeny a mezilidskými vazbami.

„Absolventi vysokých výtvarných škol by měli být v profesní praxi blíže urbanistům a přírodovědcům. Umělec nemůže sám krajinu navrhnout, ale může nabídnout v týmové práci svůj kreativní potenciál. A zkoušet rozšířit společenskou poptávku o to, co umí. Spolupráce architekta a umělce přece nemusí končit u sochy před nákupním centrem.“

Odborníci řady profesí, urbanisté, přírodovědci, historikové a antropologové sdružení v Neolokátoru, se zaměřují na různé problémy, které jednotlivé obce chtějí řešit: prostupnost krajiny, zvýšení zájmu turistů nebo vytvoření pracovních příležitostí. Na základě nasbíraných dat a mezioborové analýzy životního prostředí vypracují studii, která se posléze může stát vodítkem k územnímu rozvoji prospěšnému sídlům i krajině.

Svou vlastní dvouprofesní kombinaci architekt – výtvarník považuje za výhodu a každému by ji doporučil. Několik let učil na AVU autorský předmět Možnosti tvorby kulturní krajiny.

Jan Trejbal, výtvarník, architekt, zakladatel projektu Neolokátor - Foto: Vojtěch Havlík