I za naši účasti vychází další číslo časopisu Era 21. Úvodem náš dlouholetý kolega …

Martin Sucharda

Zatímco drobná bojovná školačka ze Švédska pluje přes masu vody Atlantického oceánu vyčinit americkému prezidentovi, stává se klima a s ním spojené problémy stále větším tématem i na lokální úrovni u nás v ČR. Nedávno se mě kamarád IT specialista zeptal, co by mohl jakožto pasivní majitel polností restituovaných po předcích udělat proti suchu. Překvapilo mě to. Pro mě coby odborníka je problém s vodou v krajině tématem již dlouho a zvykl jsem si, že pravidelně chodí větší či menší povodně, nemalá část českých polí je trvale degradována erozí a v posledních letech se k tomu přidalo sucho. Jako odborníci s tím děláme, co můžeme, ale projektovaná opatření většinou stejně skončí na neochotě vlastníků odprodat své pozemky. Po povodních se sice ochota vždy zázračně zvedla, ale rychle zase opadla. Ostatně článek o historické paměti můžete najít i v tomto čísle časopisu ERA21.
Chronický problém degradace polí se nestal společenským tématem nikdy. A tak ani u problémů se suchem, které muselo z principu střídání podnebí podpořeného klimatickou změnou logicky přijít, jsem nečekal téměř žádnou odezvu veřejnosti. Avšak opak se stal pravdou a téma se začalo hojně diskutovat od hospod po sdělovací prostředky. Důvodem, který vnesl toto téma do naší nezemědělské společnosti, byla katastrofa postihující naše lesy. Uschlé bory, které už nešumí po skalinách, asi přivedly lid v obavu, že také voda by mohla přestat hučet po lučinách a následně i ve vodovodních kohoutcích. Obecné zděšení podpořil fakt, že několika obcím se to skutečně stalo.
Voda v krajině i urbanizovaném prostředí se tak stala společensky důležitým tématem. Plánovací komise zodpovědných ministerstev vyčleňují prostředky na řešení problému, ze skříní se vytahují letité projekty a starostové obcí dumají, co by se dalo dělat. S tím vším ale vyvstává otázka, „co“ a „jak“ opravdu dělat. Vždyť z minulosti známe projekty, které sice vodohospodářskému účelu pomohly, ale v mnohém jiném uškodily. Společné úsilí architektů s vodohospodáři a dalšími specialisty může spoustě problémů předejít a vést k výrazně kvalitnějším řešením. Toto číslo se snaží upozornit na část problémů a ukázat možnosti spolupráce.

https://www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2019/5/?fbclid=IwAR26r20pX9SyVXGoLq1bgKLNbQCM4DEGYtigRhsQlmxPOwsWf0xco6UXVM0

Vodní hrátky «

Jan Trejbal, Kurt Gebauer, Sibel Rhea Akyolova

V roce 2006 vyšlo již sedmé vydání knížky Spielen mit Wasser und Luft od matematika a „steineriána“ Waltera Kraula. Dočteme se v ní, jak svépomocí vyrobit vodní mlýnek nebo dětský přívoz. Trochu zneklidňující se pak stává letmá vzpomínka z dětství, kdy se neschopnost vyrobit mlýnek nebo plovoucí vor rovnala jasnému vyloučení z klukovské party. Zde představené skici ideálních řešení od výtvarných umělců a designérů snad přece jen vlévají trochu optimismu do u nás opomíjené oblasti vodních hřišť, odkud dítě i s rodičem suché nedostaneme.