https://circulum2020.blog/

Pražskou periferii dočasně osídlili noví rezidenti, kteří uspěli v soutěžích vypsaných Galerií hlavního města Prahy v červnu 2020 v rámci programu Umění pro město.

Základním tématem projektu nazvaného CirculUM 2020 je tvůrčí uchopení určité lokality na pomezí města a krajiny v kontextu urbanistických, přírodních a sociálních vazeb.
Výběr návrhů provedla komise, která kladla důraz na práci s kontextem a přístup k tzv. uměleckému výzkumu. Symbolem projektu se staly mobilní obytné kontejnery, sloužící umělcům jako vědecko-výzkumné pracoviště – ateliér, dílna či pozorovatelna, kde mohou nerušeně tvořit a posouvat svůj ideový návrh k realizaci.
Z přijatých návrhů od 58 umělců a architektů vybrala odborná porota celkem 12 autorských projektů, které budou do konce října 2020 tvořit na pražské periferii. Mezi „novými obyvateli“ pražských okrajových čtvrtí najdeme například malířské duo Conrada Amstronga a Viktora Valáška, urbanistku Idu Chuchlíkovou, finalistku letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého Marii Tučkovou, architektonické sdružení M. A. K! nebo audiovizuálního umělce Michala Kindernaye. 

https://circulum2020.blog/


Všechny přihlášené návrhy si můžete prohlédnout zde: