Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných uměleckých intervencí pro čtyři  vybrané lokality na periferii Prahy. Základním tématem je tvůrčí uchopení vymezené lokality, která není ani městem ani volnou krajinou, a to v kontextu jejich urbanistických, environmentálních, kulturních a sociálních vazeb. Nedílnou součástí projektu je realizace návrhu, možnost netradiční rezidence na místě, proces uměleckého výzkumu a účast na pracovních setkáních.

Termín Open Call: 1.6.2020 – 2.7.2020
Termín vyhlášení výsledků Open Call: 12.7.2020
Termín tvůrčí činnosti: červenec – listopad 2020
Kurátor projektu: Marie Foltýnová
Autoři projektu: Marie Foltýnová, Jitka Hlaváčková, Jan Trejbal, Tereza Nováková a Michal Kovář
Kde: Satalice, Suchdol, Dolní Počernice, Trojmezí
Pro koho: Jednotlivci a skupiny z oblasti výtvarného umění a architektury. Uchazeč může v rámci výzvy podat návrh dočasných uměleckých intervencí pro libovolný počet lokalit, realizován pak může být pouze jeden z nich.

mapove-pr-i-lohy-a-popis-lokalit-projektu-circulum2020-compressed-2-6423

opencallcirculum-vy-zva-1-4207

formular-se-souhlasy-open-call-circulum2020-1860

ILUSTRACE WEB - Fotografie území určeného pro projekt CirculUM 2020 - 1
ILUSTRACE WEB - Plánek území určeného pro projekt CirculUM 2020 - 1 ILUSTRACE WEB - Schéma oblasti připojené k Praze po roce 1920