TriangulUM

Kurátor projektu: Marie Foltýnová
Autoři projektu: Marie Foltýnová, Jan Trejbal a Michal Kovář
Produkční projektu: Zuzana Stejskalová, Tereza Nováková
Lokality: Suchdol, Kbely, Lipence
Termín tvůrčí činnosti: září – prosinec 2021

Aktuální informace: https://umenipromesto.eu/prispevky/49-triangulum


Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlasila druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých intervencí k realizaci na katastru periferních městských částí. TriangulUM 2021 je zaměřeno na umělecké uchopení tří vymezených lokalit v okrajových částech Prahy. Cílem této výzvy byla snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli a návštěvníky lokality. Každé území vyžaduje odlišný umělecký či architektonický přístup, jinou uměleckou strategii (umělecké dílo ve veřejném prostoru, komunitní projekt, land art, umělecký urbanismus, umělecký výzkum aj.). Hodnocení jednotlivých návrhů byla v gesci odborné komise, složené z teoretiků umění a architektury, a významných osobností z oblasti umění a přírodních věd. Projekt vznikl v úzké spolupráci se zastupiteli městských částí. Navíc podporuje transdisciplinární spolupráci umělců, architektů se širokou škálou institucí, organizací, správních subjektů a dalších odborníků. Projekt navazuje částečně na ideovou koncepci předchozího roku – projektu CirculUM 2020, který se zabýval uměleckým výzkumem 5-ti lokalit na periferii.  Blog: circulum2020

V otevřené výzvě byli porotou pro lokalitu Lipence vybrány tři návrhy pro území nového parku, náměstí před poštou a území kolem břehu řeky. V Lipencích naleznete projekty od jedné umělkyně a dvou uměleckých skupin. Od září probíhá umělecký výzkum Aleše Čermáka se skupinou A-B_HPP, dále se představí tvůrčí dvojice David Helán a Pavel Tichoň a také je připravena autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové. V Suchdole se představí projekty rakouského dua Transparadiso a projekt umělce Vladimíra Turnera Wild Wild Horses na Brandejsově statku.

https://umenipromesto.eu/prispevky/49-triangulum

x