Jsme jediná čistě mezioborová platforma zaměřující se na problematiku rozvoje venkova a maloměstského prostředí v České Republice. Od roku 2011 se zaměřujeme na tvorbu strategických studií (veřejné prostory, krajina, parky), vědecko-výzkumnou činnost (Fakulta architektury ČVUT a UMPRUM) a osvětovou/publikační činnost (exkurze pro samosprávy, publikace, ČR3-Vltava, výstavy…).

profese

Jan Trejbal

Jan Trejbal

zakladatel a správce platformy, urbanista a výtvarník

Jan založil a spravuje od roku 2011 platformu Neolokator,která se orientuje na tvorbu studií a poradenství pro regionální rozvoj. Ve svém odborném zaměření se soustředí na aktuálnímožnosti identifikace potenciálů v územích, které mohou sloužit například jako online územně-analytické podklady. V poslední době vedl za tímto účelem tým specialistů jako senior-manager v projektu MPSV ČR.

Je zakladatelem úspěšného předmětu ,,Topologie tvorby kulturní krajiny” na AVU v Praze, a také vyučoval ateliérovou výuku na ústavu urbanismu FA + kresbu na katedře Architektury a stavitelství ČVUT Praha.

Aktuálně vyučuje na VŠUP Praha předmět ,,Veřejný prostor” Prof. Kurta Gebauera, kde zodpovídá za exkurzní část.

Nastavení projektu Neolokator mu současně umožňuje věnovat se i osvětové a publikační činnosti (ERA21, Česká Televize, Lidové noviny, galerijní činnost na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu). V roce 2011 byl oceněn hlavní cenou Young Architecture Award za práci Český venkov.

Podrobný životopis – CV JAN TREJBAL

https://issuu.com/jan.trejbal

Jan Kašpar

Jan Kašpar

urbanista, architekt

Jako urbanista se zaměřuje na tvorbu podpůrných analýz a studií rozvoje sídel. Po absolvování oboru Architektura a stavitelství nastoupil na katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se věnuje pedagogické a vědecké činnosti, předně zaměřené na oblast urbanismu českého venkova. Současně vykonává architektonickou praxi, samostatně nebo ve spolupráci s jinými ateliéry.

Barbora Tichá

Barbora Tichá

sociální antropolog

Barbora Tichá vystudovala magisterský obor Obecná antropologie na FHS UK, její specializací je urbánní a vizuální antropologie. Aktuálně pokračuje na stejné fakultě v doktorském studiu, kde se věnuje teoretickému rozměru památkové péče. V akademickém roce 2010/2011 studovala ve Švédsku (University of Gotland), kde se v rámci studia památkové péče zapojovala do mezioborových studií a projektů. V roce 2013 absolvovala pod záštitou Royal Art Academy of Stockholm studijně výzkumnou cestu po východní Evropě na téma „Kulturní aspekty architektury 60. let“. Kulturně urbánní souvislosti se důrazem na občanskou participaci a komunitní aktivity řeší i v rámci svých aktuálních projektů a disertační práce.

Barbora Vostradovská

Barbora Vostradovská

sociální geograf

Bára je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze oboru sociální geografie a regionálního rozvoje. Má znalosti z nejmodernějších teorií z oblasti regionálního rozvoje. Její prácí je zpracovávat kvantitativní i kvalitativní analýzy ve zkoumaném území.

A DALŠÍ SPECIALISTÉ

A DALŠÍ SPECIALISTÉ

spolupracujeme s okruhem zavedených architektonických ateliérů, inženýrů, ale i profesionálních umělců