https://publicspacelab.cz/

Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 6.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku alternativních profesí, či legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi, ale bude aktivně účasten ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jeho obce, města, pozemku, či spolku… V našem pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny naší odborné polohy ve vztahu k záležitostem veřejným.

Součástí akce bude i další doprovodný program, o kterém budete informováni převážně na sociálních sítích.

Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!