ceskyrozhlasvltava  Každý PÁTEK OD 3.3.2017 V cca 16:30h...

Pravidelnou odpolední rubriku každý pátek připravuje výtvarník a urbanista Jan Trejbal.

Jakým způsobem vůbec dnes mezioborově přistupovat ke krajině, či veřejným prostorům ? Chceme otevírat na aktuálních příkladech ,,možnosti k nazírání“ na společensky důležitá témata. Panorama zde přináší také tipy, které akce stojí za to navštívit, nebo jaké tituly k tématu právě vycházejí. Součástí tohoto pořadu kulturní publicistiky jsou také rozhovory s předními českými architekty, urbanisty, přírodovědci, či výtvarníky.

ddddddddd

V dlouhodobém horizontu je třeba – i díky medializaci tématu na veřejno-právním rozhlase – rozrušit dnes bohužel existující profesní izolaci většiny odborníků, starajících se o krajinu / veřejný prostor. Na příkladu mnoha historických událostí / zásahů lze dokázat, že se tato problematika řešila nejlépe společně s místními aktéry. Proč v kooperaci nemůže dnes sochař vytvářet mimo soch, i celé modelace krajiny, pokud na to má vlohy ? Příkladů je mnoho a práce stojí…

ccccccc