Jsme nejstarší čistě transdisciplinární platforma zaměřující se na problematiku rozvoje venkova a maloměstského prostředí v České Republice. Od roku 2011 se zaměřujeme na tvorbu strategických studií (veřejné prostory, krajina, parky), vědecko-výzkumnou činnost (např. UMPRUM Praha) a exkurzní činnost(exkurze pro samosprávy, práce pro média..).

We are the oldest purely transdisciplinary platform focusing on rural development and small-town environment in the Czech Republic. Since 2011, we have been focusing on the creation of strategic studies (public spaces, landscape, parks), scientific research (eg UMPRUM Praha) and excursions (excursions for local governments, works for media ..).

Kontaktní osoba:    Jan Trejbal

Trvalá spolupráce:  Zuzana Stejskalová, Tereza Nováková, Michal Kovář, Martin Sucharda, Miloš Šejn a další…