Tato studie vychází ze závěru jednání na úřadu Městské části Praha 6 z 31.7.2019, kdy byla ustanovena pracovní skupina „Galerie Hřbitov“, která se má v následujícím období starat o provoz a také revitalizaci území na katastrální parcele č. 61/1 v Praze 6. Tato studie obsahuje prostorové a koncepční řešení provozu/ návrhu galerie a volnočasového areálu. Je nezbytné po odsouhlasení těchto podkladů ze strany městské části vypracovat podrobnou dokumentaci pro stavební povolení. Tato práce vznikla díky spojení platformy Neolokator a Simono Creative studio (designérka Sibel Rhea Akyol).

5