Poskytujeme poradenskou a projekční činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme transdiscdiplinární územní studie (pro místní samosprávy) v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšším (zadání územního plánu), nebo komunitní či strategické plány. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Fungujeme také jako podpora pro již existující architektonicko-urbanistické ateliéry. Především jako poradci pro transdisciplinární spolupráci – viz. termín Knowledge broker in urbanism.

Vybrané reference :

2019 / 2020 – Integrální řešení krajiny okolí města Postoloprty – transdisciplinární studie území, včetně vypracování šesti podrobných případových studií rekonstrukce a UAP. Společně s Design for Landscape a MC TRITON.

2019/ 2020 – Galerie Hřbitov – návrh galerijního prostoru pro Městskou část Praha 6 – společně se SIMANO studio.

2019/ 2020Zelená páteř města Jesenice – transdisciplinární studie vodoteče a území. Společně s Design for Landscape.

2018/2020 – Územní studie revitalizace území Praha Satalice (DÚR a studie) – změna z orné půdy na užitný park.

Společně s  prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti a s Design for Landscape. Také ÚSES.

2019 –   Návrh úprav a stavební dozor parkových a vodních ploch – v obci Koleč (soukromý investor) – včetně návrhu zahrady, několika uměleckých monumentů a funkční platformy. Společně s Design for Landscape.

2018 / 2019 – Strategické plánování města Libčice nad Vltavou Vytvoření a vedení supervizního týmu (odborníků) za účelem z-efektivnění a propojení dat nově vznikající územní studie města a strategického plánu města.

2016/2018 – Projekt parku pro oblast Tichého údolí na Praze 6 – společně s prof.akad.soch. Kurt Gebauer pro firmu ŠINDLAR s.r.o.

2018 – Vytvoření studie pro území Trojmezí – rychlá Neolokace – Neolokator pro Aleš Andrle Architects

2016  –  Skryté potenciály města Kyjova – Subdodávka od Neolokator. Obsahem bylo zjištění potenciálů pro rozvoj díky transdisciplinárnímu týmu odborníků.

2014/2015  – Název projektu: Pracovní návyky – klíčová aktivita č.3 – vedoucí týmu specialistů pro Identifikaci rozvojového potenciálu pro zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaný. Vedení týmu – Jednotlivý odborníci jsou zaměstnáni jako specialisté pro Identifikaci rozvojového potenciálu pro zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných. Město Bystřice nad Pernštějnem, město Bystřice pod Hostýnem, město Hranice na Moravě, město Javorník, město Karolínka, město Kyjov, město Konice, město Mariánské Lázně, město Konice, město Moravské Budějovice, město Moravský Krumlov, město Náměšť nad Oslavou, město Nové město na Moravě, Teplá, město Toužim.

2014/2015  –     Územní a komunitní studie města Postoloprty  – Studie, identifikující úvodní potenciály města Postoloprty a okolí z pohledu čtyř oborů – architektury-urbanismu, sociální věd (geografie/antropologie), geobotaniky a historie, to vše jako úkoly v projektu Komunitní plán pro Postoloprty (ESF – OPLZZ).

2015  –  Potenciály obec Obříství a Potenciály obec Chlumín – Soukromá praxe týmu Neolokator

Laboratoř veřejného prostoru v Galerii Jaroslava Fragnera

https://publicspacelab.cz/ Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 6.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě...

Křest knihy Pohyb tvůrce

Vážení přátelé, dovolte mě, abych Vás co nejsrdečněji pozval na neformální “křest knihy a oheň”, který se uskuteční v známém Kafkově ateliéru (Buštěhradská 5/2, Praha 6) v Pátek dne 30.7.2021 od 19h. Protože náklady na jeden tisk knihy se...

PRAXE NEO*: GALERIJNÍ A VOLNO-ČASOVÝ AREÁL (LIBOC-PRAHA 6)

Tato studie vychází ze závěru jednání na úřadu Městské části Praha 6 z 31.7.2019, kdy byla ustanovena pracovní skupina „Galerie Hřbitov“, která se má v následujícím období starat o provoz a také revitalizaci území na katastrální parcele č. 61/1 v Praze 6. Tato studie...

MEZIOBOROVÁ STUDIE PRO NOVÝ PARK V SATALICÍCH *

Mezioborová studie revitalizace území – změna z orné půdy na park. Tým projektu: prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti… Ing.Michal Kovář, PhD. – specialista ÚSES… Ing. Martin Sucharda – vodohospodářská…...