Poskytujeme poradenskou a projekční činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme územní studie (pro místní samosprávy) v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšším (zadání územního plánu), nebo komunitní či strategické plány. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Fungujeme také jako podpora pro již existující architektonicko-urbanistické ateliéry.

 

Vybrané reference :

Mezioborová územní studie revitalizace území Praha Satalice – změna z orné půdy na park. Tým projektu: prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti… Ing.Michal Kovář, PhD. – specialista ÚSES… Ing. Martin Sucharda – vodohospodářská… Ing. Alena Suchardová – analýza zeleně, inženýrská činnost… MgA.,et.Bc. Jan Trejbal – ideové urbanisticko-archit. návrh, textová část, část skic.. (rozsah studie 87 tis. Kč)  https://issuu.com/jan.trejbal/docs/satalice__1_.compressed__1_

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Fond dalšího vzdělávání ČR – projekt Pracovní návyky – klíčová aktivita č.3 – Jednotlivý odborníci Neo zaměstnáni jako specialisté pro Identifikaci rozvojového potenciálu pro zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných. Město Bystřice nad Pernštějnem, město Bystřice pod Hostýnem, město Hranice na Moravě, město Javorník, město Karolínka, město Kyjov, město Konice, město Mariánské Lázně, město Konice, město Moravské Budějovice, město Moravský Krumlov, město Náměšť nad Oslavou, město Nové město na Moravě, Teplá, město Toužim. (rozsah 113 mil. Kč) https://issuu.com/jan.trejbal/docs/zakladni_mezioborova_studie_-_mesto

 

Projekt parku pro oblast Tichého údolí na Praze 6 – společně s Prof.akad.soch. Kurt Gebauer pro firmu ŠINDLAR s.r.o. (rozsah realizace 4 mil. Kč)  https://issuu.com/jan.trejbal/docs/studie_jenralka_cihelna_2

 

Komunitní plán města Postoloprty – Soukromá praxe týmu Neolokator –  (rozsah 172 000 Kč) https://issuu.com/jan.trejbal/docs/yaa_2015_-_trejbal_-_b1

 

Publikace skryté potenciály města Kyjova – Subdodávka od Neolokator https://issuu.com/jan.trejbal/docs/team

 

Potenciály obec Obříství a Potenciály obec Chlumín – Soukromá praxe týmu Neolokator https://issuu.com/jan.trejbal/docs/obristvi_studie_neolokator_2015 

 

Velká regionální soutěž PLAY BROUMOVSKO – Dlouhodobá spolupráce s platformou Proregiony – (rozsah 5,4 mil. Kč)

www.ipom.xyz

Od roku 2014 jsme celých 1065 dnů vyvíjeli speciální počítačový software, který jednoduchou formou umožní každému vidět naši práci na mapě. Po celkem 47 verzích je Vám nyní plně k dispozici přehledný GIS program, v kterém zpracováváme výsledné potenciály – proto se software jmenuje Identifikátor POtenciálů Místa. Je dostupný s programem Silverlight na vyžádání pod heslem.

Untitled-111 copy

IPOM 1

MEZIOBOROVÁ STUDIE PRO NOVÝ PARK V SATALICÍCH *

Mezioborová studie revitalizace území – změna z orné půdy na park. Tým projektu: prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti… Ing.Michal Kovář, PhD. – specialista ÚSES… Ing. Martin Sucharda – vodohospodářská…...