Během posledních dvou desetiletí, tradiční ekologické znalosti (TEK) získal rostoucí pozornost jako zdroj informací pro environmentální vědy, politiky a managementu. TEK je definován jako subjekt poznání a přesvědčení o vztazích konkrétních lidských společností na místní prostředí, ve kterém žijí, stejně jako jejich místních postupů pro využívání ekosystémů a stewardship.1 Přestože TEK se liší od vědeckého poznání, oba orgány znalostí jsou věřil být z velké části doplňovaly, které mají velký potenciál obohatit si navzájem při informování rozhodovacích procesů a lepší pochopení ekosystémů a jejich dynamics.2,3 TEK může poskytnout poznatky pro řízení druhů, stanovišť, ekosystémových služeb, chráněná území a lidské tvaru krajiny obecně. Dobře známé příklady TEK řízení vedení zdrojů patří správa povodí z lososa řek ze strany Amerindians v severozápadním Pacifiku, posílení 4 biologické rozmanitosti prostřednictvím vytváření lesních ostrovů ze strany Kayapo Brazílie, 5 a zachování starých přírodního prostředí člověka-ovlivňoval, jako jsou krajiny Satoyama v Japan.6 Kromě toho bylo argumentoval, že prováděcí TEK může zvýšit kapacitu sociálních, ekologických systémů vypořádat se s krizí vypořádat s poruchami, udržení dlouhodobé odolnosti, a tak reagovat na globální změny životního prostředí, 7-10 a zároveň posílení biodiverzity a lidský blahobyt v harmonickém way.11-12 Teoretické poznatky a empirické poznatky adresování vazeb mezi TEK a globální změny životního prostředí naznačují, že navzdory celosvětovému trendu TEK eroze, tam je také proces hybridizace, kde jsou tradiční znalosti, praxe a víry se spojil s novými formami znalostí a technologií, aby se vytvořily znalosti nové systémy, které se zdají zvýšit odolnost sociálně-ekologických systémů.
Část této studie byla podporována německým ministerstvem školství a výzkumu (FKZ 01UU 0904A) a Evropské komise (Projekt Hercules, udělit souhlas 603447, FP7-ENV-2013-dvoufázový).


Tradiční ekologické znalosti
Tradiční ekologické znalosti (TEK) popisuje domorodé, domorodé, nebo jiné formy tradičních poznatků týkajících udržitelnost místních zdrojů. TEK odkazuje na “kumulativní faktografie, víry a praxe, vyvíjí akumulací TEK a vynesl z generace na generaci prostřednictvím tradičních písní, příběhy a víry. [Týká] vztah živých bytostí (včetně člověka), se svými tradičními skupinami a jejich prostředí. ” [1] TEK je běžně používaný v hospodaření s přírodními zdroji jako náhrada za základních údajů o životním prostředí měřit změny v čase v odlehlých oblastech, které mají jen malý nahraných vědecké údaje. [2]

Použití TEK v oblasti řízení a vědy je od metod získávání a hromadění TEK kontroverzní, ačkoli často včetně formy empirického výzkumu a experimentování, se liší od těch, které slouží k vytváření a ověřování západní vědecké ekologických poznatků (SEK). [3] [4]

Tam je debata, zda držitelé TEK (tj domorodé populace) ponechat právo duševního vlastnictví přes tradiční znalosti a zda použití těchto znalostí vyžaduje předchozí povolení a licence. [5] Toto je obzvláště komplikované, protože TEK je nejčastěji zachována jako ústním podání a jako takové mohou postrádat objektivně potvrzuje, že dokumentace. Je ironií, že tytéž metody, které by mohly vyřešit problém s dokumentací kompromisu samotnou podstatu tradičních vědomostí.

TEK se často používá k udržení místní obyvatelstvo a udržovat prostředky nezbytné pro přežití. [6] Nicméně, to může být oslabena nebo prohlášeny za neplatné v souvislosti s rychlou změnou klimatu, dopad na životní prostředí, nebo jiných situacích, u nichž byly závažné změny ekosystémů činí TEK slabá nebo zastaralá.

TEK může být také označováno jako tradiční životní prostředí znalostí, které klade důraz na různé komponenty a interakcí na životní prostředí. Přesněji řečeno, že obsahuje znalosti druhů zvířat i rostlin, a biofyzikálních vlastností prostředí v prostoru a čase. Nicméně tradiční ekologických poznatků a tradiční znalosti životního prostředí mohou být použity zaměnitelně vzhledem k povaze obou pojmů synonymum kde oba zdůrazňují kulturní vztahy s životním prostředím a non-lidských vztahů se zvířaty.