VENKOV-ARCHITEKTURA-2016_SBORNIK

Sborník příspěvků z konference venkov a architektura (obsahující přepis z Inventury urbanismu 2015) editor: Ing. arch. Vít Rýpar návrh obálky: MgA., Bc. Jan Trejbal pořadatelé: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Vít Rýpar, MgA., Bc. Jan Trejbal, Ing. arch. Kateřina Hroncová, Ing. arch. Tomáš Richtr Vydalo: nakladatelství ČVUT, 40 kusů, neprodejné

Online: www.venkovy2016.fa.cvut.cz

ISBN: 978-80-01- 06110-7

Konference byla pořádána za podpory grantu Českého vysokého učení technického SVK 42/16/F5

VENKOV - ARCHITEKTURA