…Káď s vodou, kompost, bylinkový záhon, ovocné stromy a kotce pro drobné zvířectvo vystupují jako jednotlivé orgány z harmonického přediva celku. Jako tlustá kůže obklopují zahradu keře nebo plot a odděluji tento dobře uspořádaný prostor od zmatku dosud nediferencované přírody nebo ho chrání před vnějším světem. Slovo „zahrada” znamenalo původně oplocené, kultivované místo (indogerm. ghorto = pletivo, plot, ohrazeni). Zahrada proto v primárním smyslu představuje původ kultury (lat. cultúra = obdělávání pole, zušlechťování; lat. cu/tus = pěstování a péče o rostliny, pě-stování umění a výuky, uctívání, kult). Jedná se o pokojné místo, o něž je pečováno a uplatňuje se v něm kosmický řád (řec. kósmos a řád, slušnost, ozdoba) oproti divému, pusté-mu chaosu (řec. chdos = prázdnota, zmatek, neforemná masa).