Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

POHLED URBANISTŮ NA UMĚLECKÁ DÍLA VE VEŘEJNÉM PROSTORU Diss_Hinrichs_geschuetzt Došlo k rozsáhlé diskusi o estetické praxi mezery mezi umělci a uměleckými teoretiky v posledních desetiletích. I když to je rozumí zásadní podobnosti v otázkách a zásadních otázkách...

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

A Vision for the Green Heart of Holland, 1984 Vize pro zelené srdce Holandska, 1995. Na žádost Rady kultury jižního Holandska jsme uvažovali o Zeleném srdci. Počínaje zhodnocení vhodnosti metafor v názvu “zeleného srdce” jsme hledali její význam a...

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA I

VENKOV-ARCHITEKTURA-2016_SBORNIK VENKOV-ARCHITEKTURA-2016_SBORNIK Sborník příspěvků z konference venkov a architektura (obsahující přepis z Inventury urbanismu 2015) editor: Ing. arch. Vít Rýpar návrh obálky: MgA., Bc. Jan Trejbal pořadatelé: doc. Ing. arch. Jan...