REFLEXE KULTURNÍ KRAJINY – ČR3 Vltava

Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku; vznikl z latinského colo, colere – tedy obdělávat / vzdělávat zemi. Později vyjadřovalo vnitřní úsilí zaměřené na přetvoření, zdokonalení našeho ducha / rozumu. Krajina vyčleněná z chaosu proto v primárním smyslu představuje původ naší kultury. Proto pokud chceme označit veřejné místo v jakékoli krajině jako místo kulturní, musíme ho také trvale obdělávat, vzdělávat… 

REFLEXE 1 – POLE CO MÁ BÝT PARK Během následujících 38 minut se staneme svědky diksuze v ,,terénu“ dvou autorů STUDIE plánovaného nového parku v pražských Satalicích se zadavatelem projektu – starostkou Satalic. Autor pořadu Jan Trejbal chápe tuto konkrétní lokalitu – tedy POLE jako modelový vzor pro další místa, která mohou časem změnit svoji formu využití.

REFLEXE 2 – MĚSTO A KRAJINA. Proč máme strach ze změn? O otázkách diskutovali urbanisté Peter Gero z Hamburku, autor Metropolitního plánu Roman Koucký, Eva Červinková z Kanceláře Metropolitního plánu IPR, a pořadatelé konference Pojetí krajin v plánu města, architekti Josef Smutný a Martin Kloda.

REFLEXE 3 – TALENT A CO DÁL..?                                                                                                       Tomáš Vaněk, Jan Trejbal a Jiří Černický o talentu a výuce.

REFLEXE 4 – INVENTURY URBANISMU                                                                                            Rozmluva – mimo jiné – s Prof.Jehlíkem a Jiřím Plosem.

REFLEXE 5 – VIRTUÁLNÍ REKONSTRUKCE KRAJINY Jan Trejbal rozmlouvá s Janem Maříkem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, s Liborem Dostálkem – vedoucím Ústavu aplikované informatiky, historičkou umění Janou Doktorovou a s architektem a urbanistou Štefanem Zifčákem.

REFLEXE 6 – CAUSA BÍLKA Autor tohoto vydání Reflexí Jan Trejbal ve svém pořadu představuje občanské aktivity, které se týkají obnovy krajiny a kulturního dědictví ve vesnici Bílka pod Milešovkou v Českém středohoří.

REFLEXE 7 – SLOVANÉ  JAKO  ZDROJ  INSPIRACE Hostem Jana Trejbala byla historička umění Mgr. Adéla Digrinová z Univerzity Palackého v Olomouci, mimo jiné autorka práce Archeologie Slovanů jako inspirační zdroj umění 19. století v éře budování identity národů. Ukázky četl Jiří Kamen.

REFLEXE 8 – UTOPISTÉ NEBO VIZIONÁŘI ?  Další vydání Reflexí věnovaných kulturní krajině tentokrát s podtitulem Utopisté nebo vizionáři? připravil Jan Trejbal. Jeho hosty dnes budou spisovatel Martin Ryšavý, stavební inženýr Jan Plíšek a starosta Libčic nad Vltavou a cestovatel Pavel Bartoš.