ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA – pravidelně jednou měsíčně v Úterý

Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku; vznikl z latinského colo, colere – tedy obdělávat / vzdělávat zemi. Později vyjadřovalo vnitřní úsilí zaměřené na přetvoření, zdokonalení našeho ducha / rozumu. Krajina vyčleněná z chaosu proto v primárním smyslu představuje původ naší kultury. Proto pokud chceme označit veřejné místo v jakékoli krajině jako místo kulturní, musíme ho také trvale obdělávat, vzdělávat… V této úterní Reflexi bude urbanista a výtvarný umělec Jan Trejbal pravidelně popisovat vznik unikátních architektonických projektů, neobvyklých mezioborových spoluprací odborníků, nebo budeme reflektovat teoretické zázemí jednotlivých profesí přímo v rámci různých kolokvií, konferencí, nebo exkurzí. Formální uzavřenost akademických pracovišť směrem k aktivní společnosti, stejně jako třeba ,,dobrovolná“ uzavřenost uměleckého prostředí sama do sebe, jsou klíčovými důvody proč zmiňovaný prostor/krajina není dnes dostatečně kultivován. Přímo pro tento pořad budou vznikat setkání respektovaných osobností převážně z oblasti umění, architektury a přírodních věd. Dva základní druhy setkání s názvy ,,terén“ a ,,akademie“ přímo definují charakteristiku jednotlivé Reflexe.

 

REFLEXE 1 – POLE CO MÁ BÝT PARK Během následujících 38 minut se staneme svědky diksuze v ,,terénu“ dvou autorů STUDIE plánovaného nového parku v pražských Satalicích se zadavatelem projektu – starostkou Satalic. Autor pořadu Jan Trejbal chápe tuto konkrétní lokalitu – tedy POLE jako modelový vzor pro další místa, která mohou časem změnit svoji formu využití.