Co nejsrdečněji si vás dovolujeme pozvat na unikátní cyklus čtyř setkání.

12.3.2020    VLÍDNĚ Z VÍDNĚ: UMĚNÍ JAKO MĚSTSKÁ INOVACE. ZRUŠENO KVŮLI KORONAVIRU. PŘESUNUJEME NA POZDĚJI….

A3_Transdisciplinarita_A3

V rámci cyklu setkání určeném pro všechny studenty školy, se zaměříme na problematiku rozvoje transdisciplinární spolupráce ve veřejném prostoru měst a krajiny. Mimo studentů UMPRUM, kteří se s vámi podělí o své aktuální zkušenosti, budeme mít unikátní možnost potkat se s několika odborníky z Norska, Francie a Rakouska. Po úvodu do terminologie, se budeme zabývat otázkami výtvarných intervencí a jejich měřítka. Následně bude představen na vídeňské umprumce vyučovaný program, který se zaměřuje na umění jako nástroj inovace měst. Mezi zodpovězené otázky bude patřit, kdo to je knowledge broker a hlavní host cyklu –  francouzský psycholog Thierry Ramadier nám řekne o jeho zkušenostech z praxe. Na závěr se budeme věnovat také urbanismusu jako průsečíku současných ekologických a ekonomických výzev v Helsinkách, Tallinnu a Torontu.

5.3.2020      TRANSDISCIPLINARITA NA UMPRUM

Představení transdisciplinárních projektů realizovaných studenty UMPRUM. Úvod do problematiky a otázka výtvarných intervencí versus měřítko.

Diplomantka Tereza Haumerová, Diplomantka Tereza Saitzová, Student Jan Stuchlík. Uvádí správce Neolokator.cz a doktorand Jan Trejbal.

12.3.2020    VLÍDNĚ Z VÍDNĚ: UMĚNÍ JAKO MĚSTSKÁ INOVACE. ZRUŠENO KVŮLI KORONAVIRU. PŘESUNUJEME NA POZDĚJI….

Na vídeňské UMPRUM se tento program zaměřuje na absolventy různých oborů studia, čímž stanovuje práci v rámci transdisciplinárních týmů jako ústřední výukový a učební přístup v programu. Výtvarné umění je zde chápáno (spolu se sociology, urbanisty, designéry nebo kurátory) jako nástroj inovace měst.

Vedoucí oboru Social Design, Arts as Urban Innovation na vídeňské UMPRUM Herwig Turk. Česko-americká umělkyně a pedagog FAVU Jennifer HELIA DE FELICE.

23.4.2020    SPOLUPRÁCE NA PŘEDMĚSTÍCH V KANADĚ A FRANCII.

Nejen na předměstích Quebecu působí přes 18let skupina GIRB, která sdružuje odborníky z různých oborů, jako je architektura, urbanismus, sociální geografie a sociologie. Dále budeme mluvit také o ,,nekomerečních“ příkladech práce profese Knowledge broker-a.

Francouzský psycholog a významný teoretik transdisciplinarity Thierry RAMADIER

14.5.2020    TRANSDISCIPLINÁRNÍ URBANISMUS JAKO PRŮSEČÍK SOUČASNÝCH                      EKOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH VÝZEV.

Před osmi lety na Bauhaus-University, francouzský sociolog Alain Bourdin, zpochybnil limity „plánování“ jako samostatných oblastí výzkumu. Například v Helsinkách, Tallinnu, či Torontu se dnes začíná pracovat s městskými aktivisty a umělci, aby způsobili změnu, na kterou mainstreamové plánování nedokázalo dosáhnout.

Urbanista z norské University of Life Sciences (Department of Landscape Architecture and Spatial Planning) assoc. prof. Agatino Rizzo

V SISu předmět W0025 – Transdisciplinarita a veřejný prostor.

Zakončeno zápočtem.