Záznam z úvodní přednášky cyklu Transdisciplinarita a veřejný prostor. Jan Trejbal, 5.Března 2020 – učebna H2, UMPRUM Praha.

LITERATURA (NEJEN) K TÉMATU JE V BADATELNĚ 

http://www.neolokator.cz/badatelna/

 

SEZNAM LITERATURY VYBRANÉ JINÉ:

 

Alterra, M. Green. Interdisciplinary and Transdisciplinary Landscape Studies: Potential and Limitations. The need for knowledge brokers Wageningen, DELTA Series 2. 2011.

Adams D., TIESDELL S. Shaping places. Routledge. UK. 2013

Basarab, N. Noi, particula şi lumea (We, the Particle and the World), Junimea Publishing, Iaşi, (translated in Romanian by Vasile Sporici), (first Romanian edition: Polirom Publishing, Iaşi, 2002).

Berr, K. Landschaftsarchitektur und Philosophic. In: Berr, K., Franz, J. H. (Hrsg.), Prole-gomena Philosophic Natur and Technik. Berlin: Frank und Timme. 2015.

Bruun, H. Analyzing Interdisciplinarity: Typology and Indicators in Research Policy 39(1):79-88 · February 2010.

Cartiere, Zebracki. The everyday practice of public art – Art, space and social inclusion. III. Examples of comprehensive integration strategies. str. 161 až 176. 2015

De Nooy-van Tol, J. Needs for Training of Professionals. In: B. Tress. G. Tress, A. van der Valk and G. Fry (eds.), Interdisciplinary and Transdisciplinary Landscape Studies: Potential and Limitations. 2013.

Despres, C., Brais, N., & Avellan. S. Collaborative planning for retrofitting suburbs: Transdisciplinarity and intersubjectivity in action. In R. J. Lawrence & C. Despres (Eds.). Transdisciplinarity. Futures, 36(4 Special issue). 471-486. 2011.

Giboda, M. Mosty a propasti. In: Dialog vědy s uměním. JČU. 2003.

Jehlík, J. Rukověť urbanismu. Ausdruck books. Praha. 2016.

Lawrence, R. & Despres, C. Futures of transdisciplinarity, In R. J. Lawrence & C. Despres (Eds.), Transdisciplinarity in theory and practice.. Futures, 36 (4 Special issue), 397-405.

Oplatek, O. Úvahy o prostorovém plánování i. – o základních principech. Vydavatelství „Architektury ČSR“. 1946. s.12

Plos, J. Stavební zákon – územní plánování – smysl, účel a subjekty územního plánování. ČKA. 2013.

Plos, J. Jehlík, J. Metodika zadávání územních plánů. FA ČVUT, Praha. 2015.

Škrdlant, T. Demokracie přírody. Originální Videojournal spol. s.r.o. 1996.

Thompson, K. Handbook of transdisciplinary Research. Chapter 26. Swiss academies of Arts and Sciences. 2008.

Žák, L. Zahrada, sad, krajina jako obytný prostor. 1942.

 

https://theharrisonstudio.net/