Na začátku roku 2016 se nám (za poměrně velkého diplomatického úsilí) podařilo sjednotit Katedru Dějin umění – potažmo vedení Akademie výtvarných umění v Praze na názoru, že by se měla zapojit, společně s dalšími institucemi (v rámci střední Evropy) do projektu – CULTURAL LANDSCAPE OF CENTRAL EUROPE IN ARTISTIC UNIVERSITY EDUCATION (grant Visegradu nakonec neudělen).

Dne 16.3.2016 také proběhla na AVU iniciační konference na téma ,,Kulturní Krajina na AVU” – která skončila (po přednáškách cca 15významných osob z oboru) jednoznačným úspěchem (fotky v příloze), který ovšem nyní nejspíše půjde do ztracena… Přitom z našeho pohledu akce byla odborně i společensky (plná aula, akce v klubu AVU) úspěšná, existuje z ní jednak profesionální video záznam a jednak i příspěvek do českého rozhlasu (od 6,30) http://media.rozhlas.cz/_audio/3597012.mp3 

Vzhledem k aktuálnosti tématu, stálému zájmu studentů (3roky byl seminář ,,Možnosti tvorby v kulturní krajině” druhým nej-navštěvovaněšjím ze strany studentů AVU), i podpory od odborné veřejnosti (z AVU například Richard Biegel, Magdalena Vovsová a další) ,,napojené na umělecké prostředí”, bychom chtěli navrhnout v září 2016 znovu společné setkání a probrat možnosti, co dál…
Zatím se ale nikdo neozval.

www3 www4 700400 www1 www2