Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní transdisciplinární studie se věnujeme aplikovanému výzkumu. Součástí naší práce je pravidelná účast na konferencích, přednáškách, nebo konkrétních vědecko-výzkumných projektech. Protože k těmto tématům neexistuje v našem odborném prostředí dostatek literatury, vytváříme průběžně transdisciplinární badatelnu.

 TRANSDISCIPLINÁRNÍ   BADATELNA

Trejbal, J. Autorský terminologický oblak. In.: Pohyb tvůrce, UMPRUM, 2021.

Trejbal, J. Autorský terminologický oblak. In.: Pohyb tvůrce, UMPRUM, 2021.

Kapoula,Z.,Volle,E.,Renoult,J.,Andreatta,M.: Exploring Transdisciplinarity in art and sciences

Kapoula,Z.,Volle,E.,Renoult,J.,Andreatta,M.: Exploring Transdisciplinarity in art and sciences

Krauss,R.: Sochařství v rozšířeném poli

Krauss,R.: Sochařství v rozšířeném poli

Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism

Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism

Holub, B.: PLANNING UNPLANNED TOWARDS A NEW POSITIONING OF ART IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT

Holub, B.: PLANNING UNPLANNED TOWARDS A NEW POSITIONING OF ART IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT

Krámský, D. a kol.: Univerzita a mezioborovost

Krámský, D. a kol.: Univerzita a mezioborovost

RAMADIER, T.: Transdisciplinarity and its challenges: The case of urban studies

RAMADIER, T.: Transdisciplinarity and its challenges: The case of urban studies

Rizzo,A., Galanakis M.: Transdisciplinary Urbanism – Three experiences from Europe and Canada

Rizzo,A., Galanakis M.: Transdisciplinary Urbanism – Three experiences from Europe and Canada

Lima, Manuel: Visual Complexity

Lima, Manuel: Visual Complexity

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA  I

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA I

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

ČT: Malba Krajinou

ČT: Malba Krajinou

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Space syntax observation manual

Space syntax observation manual

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Křest knihy Pohyb tvůrce

Vážení přátelé, dovolte mě, abych Vás co nejsrdečněji pozval na neformální “křest knihy a oheň”, který se uskuteční v známém Kafkově ateliéru (Buštěhradská 5/2, Praha 6) v Pátek dne 30.7.2021 od 19h. Protože náklady na jeden tisk knihy se...

UMPRUM: Podklady k cyklu Transdisciplinarita a veřejný prostor

Záznam z úvodní přednášky cyklu Transdisciplinarita a veřejný prostor. Jan Trejbal, 5.Března 2020 – učebna H2, UMPRUM Praha. VYBRANÁ LITERATURA ONLINE K DISTANČNÍMU STUDIU: Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture...
[/et_pb_tab] [/et_pb_tabs]