Pořádme exkurze pro místní samosprávy do terénu a transdisciplinární setkání. Naši členové působí jako pedagogové či lektoři na několika českých vysokých školách.

Vybranná exkurzní a přednášková činnost :

2019     Alternativně! – Příčiny vzniku ,,alternativních” strategií s propisem do území

2018     Spolupracujme! Krátká úloha pro studenty UMPRUM – ateliéru A1 a další studenty – Mratín, Praha

2018     Externí profese v urbanistické praxi – Pořádání a náplň konference na FA ČVUT

2017     Co se stalo s venkovem? Uspořádání konference (s R.Haluzík) mezi FAČVUT a CTS UK (AV ČR) Praha

2017     Zaniklá Šumava Setkání s archeoložkou Klárou Paclíkovou na téma archeo. rekonstrukce

2017     Fukov – symbolika vsi Setkání se studenty UMPRUM (doc. Šépka) – kritiky a spolupráce na workshopu

2016     Venkovy – Vědecká konference – Venkov a architektura – ústav urbanismu (SVK – FA ČVUT) 2016 Pocta Karlu IV.

2016     Architektura a veř.prostor Specifika, výzvy a limity – prezentace na vědecké konferenci (SVK – FSV ČVUT)

2016     Kulturní krajina na AVU Mezinárodní konference na AVU Praha pod záštitou KTDU (autorská akce s P.Švecová)

2016     TRSY Intermedia Společně s Neolokator.cz – Exkurze u zaniklého sidla v okolí Lhotky u Berouna

2016     Věžička ďáblice Komentovaná prohlídka vrchu Ládví – návrh pro práci s geodetickou věž

2016     Udržitelný rozvoj Přednáška na setkání: udržitelný urbanismus-strategie pro menší města

2016     Kolben Open 3 Přednášky a průzkum hal 19 a 21 platformou Neolokator

2016     Škola architektury AVU (NEO)Lokátor – přednáška v rámci Architektura 20.století (pozval: Prof. Emil Přikryl)

2016     Setkání SPOV na FA Společné setkání s Mgr.Eduardem Kavalou a vedením ústavu urbanismu (memorandum)

2015     Inventura urbanismu FA ČVUT – Součást programové rady – zajištění akce – téma: Jak učit architekty venkovu ?

2015     Cyklus kolokvií před IU Celkem 3 události – na téma Výuka + Venkov (spolu s Jehlík, Rýpar, Plos, Plicka)

2015     VÚP – Konference studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT

2015     Štěchovy přednášky AVU – Mezioborová spolupráce při tvorbě kulturní krajiny – pro členy KTDU AVU Praha

2015     Pecha Kucha Night prezentace Neolokator.cz – lokace nového území

Kurátorská činnost:

2019     Neexistující místa                           Kurátorská činnost speciálního cyklu Ukradené galerie (např. 458. a 466.)

2017     Malostranské dvorky                     Kurátorská činnost výtvarné části – výběr 14ti současných výtvarníků

2017     Artbanana.cz                                    Kurátorská činnost – výběr architektonických skic, vlastní profil (Květen)

2011100m3.cz                                           Kurátorská činnost – provozování galerie – celkem 12 událostí – Všetaty

 

Autorské transdisciplinární workshopy a společné výstavy platformy Neolokator:

2014     Černava – autorské interdisciplinární setkání – …jen tak lehce v Depu (přednášky, performance, hudba)

2013     Budeč – autorské interdisciplinární setkání – Přes Dva Kopce – vnešení jiné kulturní vrstvy

2012     Bílé Břehy – autorské interdisciplinární setkání – zemědělská krajina, trvalý rozvoj

2011     Kaple Liběchov-  autorské interdisciplinární setkání – kulturní památky

2005     Závada – workshop – landscape projekt – Levoča (SLQ)

2018     Místa (spolu)práce                         Krajská galerie Zlín – Neolokator (Jan Trejbal a Neolokator.cz)

2015     Vesnice je svět                                OGV Jihlava – Neolokator – kurátor Lenka Dolanová – objekt – projekce – mapy

2013     POKOJE                                          Přehlídka mladé architekury – projekt Identifikace potenciálu malé lokality

2013     Milešovka                                        Městské muzeum Teplice – výstava prací studentů a pedagogů FA ČVUT

2010     Altruismus                                         Kunst aus tschechien heute s Janek Rous – Bonn / GER

2010     Fuse: Transgression                       exhibition of video+media art from Czech Republic – Tai Pei – Taiwan

UMPRUM: Workshop Direct Urbanismus

dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní workshop, konající se příští víkend 24. a 25.11.2018. Exluzivním hostem akce bude Dipl.Ing. Dr.techn. Paul Rajakovics z umělecko-urbanistické platformy www.transparadiso.com   První den v Sobotu 24.11. se uskuteční v učebně 215 od...

NEOZAHRADA: VČELÍ BOŽÍ MUKA

Srdečně Vás zveme dne 27.9.2018 v 17,30h na hradiště Budeč, kde bude představen projekt Neozahrada a Včelí boží...

ČR-VLTAVA: Reflexe. KULTURNÍ KRAJINA.

REFLEXE KULTURNÍ KRAJINY – ČR3 Vltava Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku; vznikl z latinského colo, colere – tedy obdělávat / vzdělávat zemi. Později vyjadřovalo vnitřní úsilí zaměřené na přetvoření, zdokonalení našeho ducha /...

Zahradnictví: Exkurze s Jiřím Sádlem a Janem Trejbalem

Jedna z exkurzí pořádaných Janem Trejbalem – Neolokator.cz. Dovolujeme si Vás pozvat na intimní setkání s botanikem Jiřím Sádlem a Janem Trejbalem do bývalého Strnadova zahradnictví na Praze 6. Akce bude zaměřena na průzkum možná “původních” druhů,...

IPOM je konečně HOTOV !!

Od roku 2014 jsme celých 1065 dnů vyvíjeli speciální počítačový software, který jednoduchou formou umožní každému vidět naši práci na mapě. Po celkem 47 verzích je Vám nyní plně k dispozici přehledný GIS program, v kterém zpracováváme výsledné potenciály – proto...