Spolupráce při utváření fungujícího veřejného prostoru. Jaké jsou motivace, cíle a inspirace? Kdo je hybatelem změn? Výstava Místa spolupráce představuje jedenáct příkladů kultivace a aktivizace veřejného prostoru odehrávající se v městských periferiích i odlehlých lokalitách. K iniciátorům nepatří jen architekti, ale také občanská sdružení, umělci nebo designéři. Příklady, které jsou přenositelné, nízkorozpočtové a mohou přispět k zodpovězení otázky… Co ve Zlíně? Pořádá aArchitektura.

http://www.galeriezlin.cz/cz/program/