V programu galerie neobvyklý formát výstavy představí šestici uměleckých projektů, z nichž nejstarší byl realizován již před čtvrtstoletím, zatímco jiné jsou stále aktuální. To co je spojuje je zájem o českou a moravskou krajinu a především motiv přímé aktivní péče o ni. Zatímco lékařský termín resuscitace je aluzí na tento záměr, výraz amputace s jistou nadsázkou odkazuje jak na zranitelnost našeho životního prostředí, tak projektů, které usilují o jeho zkvalitnění. V rámci výstavy budou prezentovány dokumentace a evokace ambiciózních aktivistických konceptů Vltava-Labe (manželé Harrisonovi a kolektiv M. Šejna), Voda a život (T. Büsch a J. Kabilka), krajinářských projektů On, ona a krajina (L. Gavlovský), Kříže cesty sochy krajina lidé (Jinákrajina), geurillového Agrosquattingu (J. Doležalová a Š. Plátek) a institucionlně kritické Kauzy Ostrov (J. Trejbal). Návštěvník tak bude konfrontován s jejich výpovědí o vztahu člověka a krajiny, potřebě spolubytí, empatie a reciprocity, stejně jako náznakem širšího příběhu této pozoruhodné a hraniční umělecké strategie.

http://www.offformat.cz/3321/vystavy/resuscitace-a-amputace/