Mezioborová studie revitalizace území – změna z orné půdy na park. Tým projektu: prof. PhDr. Miloš Šejn – ideový návrh, výtvarné řešení oblasti… Ing.Michal Kovář, PhD. – specialista ÚSES… Ing. Martin Sucharda – vodohospodářská… Ing. Alena Suchardová – analýza zeleně, inženýrská činnost… MgA.,et.Bc. Jan Trejbal – ideové urbanisticko-archit. návrh, textová část, část skic..

 

Untitled-5 copy Untitled-9 copy Untitled-8 copy Untitled-7 copy Untitled-2 copy
Untitled-6 copy Untitled-4 copy Untitled-3 copy