Jelikož se v letošním akademickém roce sešel k doktorandskému studiu na FA ČVUT nemalý počet architektů, kteří se různými způsoby aktivně věnují prosazování principů (na různých úrovních) kultivujících životní prostředí, dospělo se k rozhodnutí uspořádat studentskou konferenci Politika architektury, na kterou Vás srdečně zveme!

https://www.facebook.com/events/1488269691248057/?fref=ts

Konference je součástí přípravy na podzimní Inventuru urbanismu 2017, odborným garantem je JUDr. PhDr. Jiří Plos a jejím leitmotivem bude v roce 2015 vládou schválený dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky. Cílem akce je první reflexe tohoto nelegislativního strategického dokumentu v kontextu odborné činnosti a probíhajícího metavýzkumu prezentujících doktorandů. Z povahy našich odborných činností vyplývá, že se překlápí do výzkumů aplikovaných nebo minimálně k aplikaci směřujících, a proto si každý prezentující v rámci svého tématu přizval k příspěvku odpovídajícího hosta.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/1oGqnJCEEUPHXPwb-WDpQT_N13jk52NW4lbXrTgu1gV0/viewform?edit_requested=true