Předmět je rozdělen na dvě části. V zimním semestru je lektorem urbanista a výtvarník Jan Trejbal, v letním semestru potom MgA.Mgr. Lucie Stejskalová. Výuka je určená pro studenty 3. magisterského nebo 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Obsah předmětu je lektory koordinován s kurzem „Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci“. V zimním semestru se studium zaměřuje na otázky základního pojmosloví v oboru, historického vývoje urbanistických schémat a problematiku mezioborového rozvoje území v praxi. Proto obsahuje – mimo jiné – také exkurze do konkrétních lokalit. Součástí předmětu je i tzv. ,,poradna“, kde studenti mohou přicházet se svým aktuálním ateliérovým zadáním a samozřejmě také povinné studium literatury.

Právo (n)a urbanismus Jiří Plos (+JT)
Právo (n)a urbanismus Petr Hlaváček (+JT)
Právo (n)a urbanismus Ivan Gogolák
Socio – Transdisciplinarity Jan Trejbal
Enviroment Martin Sucharda
Ekonom – Data Radim Perlín (+JT)
Socio – Transdisciplinarity Jindřich Smetana (+JT)
Planning Unplanned (Direct Urbanism) Paul Rajakovics
Enviroment doc. Hauserová
Ekonom – Data Tomáš Ctibor

 

Předmět je v zimním semestru hodnocen (ZK) na základě dvou kritérií:
a) Docházka do předmětu a aktivní účast na exkurzích / workshopu

b) Vypracování a prezentace (ZK) „případové studie“ na jedno z témat určených přednáškami

 

„Případová studie“

Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným.

Postup k vypracování:

A) Najdu téma z přednášek v zimním semestru

B) Zdůvodním výběr a navrhnu „případ“ kterým se budu zabývat

C) Věnuji se kontextu problematiky (historie, vývoj, postoje, DOSTUPNÁ LITERATURA !)

D) Popisuji současný stav

E) Vyhodnocuji kontext versus současný stav

F) Na závěr formuluji přesně svůj názor / případně tezi

Délka odevzdaného textu (mimo případné obrazové přílohy):

I) Průměrná účast na přednáškách a absolvovaný workshop Direct Urbanism:  3 normostrany textu 

II) Podprůměrná účast a absolvovaný workshop Direct Urbanism:  minimálně 6 normostran textu

III) Podprůměrná účast a neabsolvovaný workshop Direct Urbanism:  minimálně 9 normostran textu

 

Konzultace

11.12.2018 od 17,45h v A1

14.1.2019 od 13h v ateliéru UMPRUM Kafkárna (Buštěhradská 2)

29.1.2019 od 17h v ateliéru UMPRUM Kafkárna (Buštěhradská 2)

jindy dle dohody – jan.trejbal@email.cz nebo 606332951

 

„Případová studie“ – odkazy www – pouze jako vzory struktury (NE obsahu)

http://seminarni-prace.net/cs/tipy-a-triky/pripadova-studie/

https://theses.cz/id/92lttx/84110-387015312.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpadov%C3%A1_studie