http://www.archiweb.cz/library.php?action=show&id=329

http://www.zlatyrez.cz/

zr 1

zr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN TREJBAL V DISKUZI S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI, KTERÉ MAJÍ CO ŘÍCI K TÉMATU VENKOVA A KRAJINY

JAN TREJBAL – absolvoval FA ČVUT a AVU Praha, od roku 2011 spravuje platformu, která se orientuje na tvorbu studií a poradenství pro regionální rozvoj. Vedl originální semináře Možnosti tvorby kulturní krajiny na AVU v Praze. V současné době zpracovává disertační práci na téma mezioborové spolupráce při identifikaci potenciálů ve venkovském prostředí. Pravidelně vystavuje své práce na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu.

JAN FLORIÁN – absolvoval FA ČVUT a od valné hromady v červnu 1999 je místo-předsedou Spolku pro obnovu venkova. Je předsedou ZO ČSOP klubu ochránců spr habrov.

MILENA HAUSEROVÁ – absolvovala FA ČVUT a 17 let působila ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ( nyní NPÚ, úsřední pracoviště). V roce 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV. Od roku 1989 je členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni.

CTIRAD HEMELÍK – V rámci svých aktivit dosud uspořádal přes 1900 eventů (semináře, přednášky, konference, veletrhy, festivaly atd…) v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku, v rámci kterých se prezentovalo více než 430 významných osobností z celého světa. Profesně spolupracuje s prestižním Prague business clubem. S Karlem Janečkem a Tomášem Maradou je spoluzakladatelem občanského sdružení Pozitivní evoluce.

JAN ALBERT ŠTURMA – Věnuje se krajinné ekologii a ekologii rostlinných společenstev – v geografickém a historickém kontextu. Je odborníkem v problematice ochrany “tradičních” společenstev. Věnuje se performativní činnosti. Je spoluautorem knížky Divoká příroda Prahy a blízkého okolí – tedy průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád

LUCIE WITTLICHOVÁ – Před odchodem na pozici starostky pracovala 17 let na Úřadu vlády ČR (naposledy na pozici ředitelky Informačního centra vlády). Je původem historička (pracovala v Archivu Národního muzea). Nyní starostka Zákolan, předsedkyně DSO Budečsko, ředitelka obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, rediguje a vydávám knihy s historickou tematikou.