WORKSHOP VEŘEJNÝ PROSTOR

Pátek 28. 4. — sobota 29. 4. 2017, 10:00 — 17:00,

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér 104

Zadání

Zpracování architektonického návrhu veřejného prostranství

Lokality

1. Ulice U Prašného mostu

Ulici, která v současné době slouží především k parkování, je možné nově ideově pojmout jako park nebo atraktivní veřejný prostor. Architekt Ing. arch. Klement Valouch navrhnul studii rekonstrukce této ulice a nazval ji „Plečnikova osa“. Návrh neprošel veřejnou soutěží a výběrovým řízením, proto je nutné se kriticky zamyslet nejen nad podobou návrhu, ale i okolnostmi vzniku této zakázky.

Odkaz: http://e-petice.cz/petitions/stop-dalsimu-parku-prahy6-od-architekta-valoucha.html

2. Náměstí Jana Palacha

Až ikonické místo v centru Prahy, k němuž proběhlo v minulosti mnoho soutěží, je nyní aktualizováno debatou nad realizací návrhu od architekta Václava Králíčka. Veřejná soutěž vypsaná Hlavním městem Praha proběhla již v roce 2002. Jaká je vaše vize pro náměstí Jana Palacha?

Odkazy:

Architekt Králíček pro Prahu upraví návrh náměstí Jana Palacha http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=19990&type=1

O soutěžích na Palachovo náměstí http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/palachovo.htm

public space AAAD https://www.facebook.com/groups/174513055949376/

3. Nádraží Bubny

Na nádraží se plánuje expozice a místo paměti deportace židů. Expozice se vztahuje ke společenským jevům, které vedou k tragickým koncům – holocaust je jedním z nich, stejně tak i jiné velké příběhy dvacátého století doprovázené zbabělostí, netečností a ignorancí. V současnosti je u nádraží pomník od Aleše Veselého v podobě Jákobova žebříku. Budova nádraží je prázdná a její okolí a propojení k ulici Veletržní je nevyřešené. Od jara do podzimu 2017 jsou v plánu happeningy, objekty, instalace a prostorová řešení, jejímiž návrhy bychom se mohli zabývat v rámci workshopu. Umělecká díla mají reagovat na projevy rasismu, xenofobie a násilí jak v minulosti, tak dnes.

Odkaz:

Památník Ticha Bubny http://www.bubny.org/cz/

Účastníci

Studenti VŠUP, AVU, ČVUT, ZF MENDELU

Konzultanti

Prof. Akad. soch. Kurt Gebauer

MgA. et Bc. Jan Trejbal

MgA. Lenka Janušková

wwww