Pořádme exkurze pro místní samosprávy do terénu a transdisciplinární setkání. Naši členové působí jako pedagogové či lektoři na několika českých vysokých školách.

Vybranná exkurzní a přednášková činnost :

2019     Alternativně! – Příčiny vzniku ,,alternativních” strategií s propisem do území

2018     Spolupracujme! Krátká úloha pro studenty UMPRUM – ateliéru A1 a další studenty – Mratín, Praha

2018     Externí profese v urbanistické praxi – Pořádání a náplň konference na FA ČVUT

2017     Co se stalo s venkovem? Uspořádání konference (s R.Haluzík) mezi FAČVUT a CTS UK (AV ČR) Praha

2017     Zaniklá Šumava Setkání s archeoložkou Klárou Paclíkovou na téma archeo. rekonstrukce

2017     Fukov – symbolika vsi Setkání se studenty UMPRUM (doc. Šépka) – kritiky a spolupráce na workshopu

2016     Venkovy – Vědecká konference – Venkov a architektura – ústav urbanismu (SVK – FA ČVUT) 2016 Pocta Karlu IV.

2016     Architektura a veř.prostor Specifika, výzvy a limity – prezentace na vědecké konferenci (SVK – FSV ČVUT)

2016     Kulturní krajina na AVU Mezinárodní konference na AVU Praha pod záštitou KTDU (autorská akce s P.Švecová)

2016     TRSY Intermedia Společně s Neolokator.cz – Exkurze u zaniklého sidla v okolí Lhotky u Berouna

2016     Věžička ďáblice Komentovaná prohlídka vrchu Ládví – návrh pro práci s geodetickou věž

2016     Udržitelný rozvoj Přednáška na setkání: udržitelný urbanismus-strategie pro menší města

2016     Kolben Open 3 Přednášky a průzkum hal 19 a 21 platformou Neolokator

2016     Škola architektury AVU (NEO)Lokátor – přednáška v rámci Architektura 20.století (pozval: Prof. Emil Přikryl)

2016     Setkání SPOV na FA Společné setkání s Mgr.Eduardem Kavalou a vedením ústavu urbanismu (memorandum)

2015     Inventura urbanismu FA ČVUT – Součást programové rady – zajištění akce – téma: Jak učit architekty venkovu ?

2015     Cyklus kolokvií před IU Celkem 3 události – na téma Výuka + Venkov (spolu s Jehlík, Rýpar, Plos, Plicka)

2015     VÚP – Konference studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT

2015     Štěchovy přednášky AVU – Mezioborová spolupráce při tvorbě kulturní krajiny – pro členy KTDU AVU Praha

2015     Pecha Kucha Night prezentace Neolokator.cz – lokace nového území

Kurátorská činnost:

2019     Neexistující místa                           Kurátorská činnost speciálního cyklu Ukradené galerie (např. 458. a 466.)

2017     Malostranské dvorky                     Kurátorská činnost výtvarné části – výběr 14ti současných výtvarníků

2017     Artbanana.cz                                    Kurátorská činnost – výběr architektonických skic, vlastní profil (Květen)

2011100m3.cz                                           Kurátorská činnost – provozování galerie – celkem 12 událostí – Všetaty

 

Autorské transdisciplinární workshopy a společné výstavy platformy Neolokator:

2014     Černava – autorské interdisciplinární setkání – …jen tak lehce v Depu (přednášky, performance, hudba)

2013     Budeč – autorské interdisciplinární setkání – Přes Dva Kopce – vnešení jiné kulturní vrstvy

2012     Bílé Břehy – autorské interdisciplinární setkání – zemědělská krajina, trvalý rozvoj

2011     Kaple Liběchov-  autorské interdisciplinární setkání – kulturní památky

2005     Závada – workshop – landscape projekt – Levoča (SLQ)

2018     Místa (spolu)práce                         Krajská galerie Zlín – Neolokator (Jan Trejbal a Neolokator.cz)

2015     Vesnice je svět                                OGV Jihlava – Neolokator – kurátor Lenka Dolanová – objekt – projekce – mapy

2013     POKOJE                                          Přehlídka mladé architekury – projekt Identifikace potenciálu malé lokality

2013     Milešovka                                        Městské muzeum Teplice – výstava prací studentů a pedagogů FA ČVUT

2010     Altruismus                                         Kunst aus tschechien heute s Janek Rous – Bonn / GER

2010     Fuse: Transgression                       exhibition of video+media art from Czech Republic – Tai Pei – Taiwan

Laboratoř veřejného prostoru v Galerii Jaroslava Fragnera

https://publicspacelab.cz/ Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 6.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě...

GHMP: TriangulUM 2021 !!

TriangulUM Kurátor projektu: Marie FoltýnováAutoři projektu: Marie Foltýnová, Jan Trejbal a Michal KovářProdukční projektu: Zuzana Stejskalová, Tereza NovákováLokality: Suchdol, Kbely, LipenceTermín tvůrčí činnosti: září – prosinec 2021 Aktuální informace:...

Křest knihy Pohyb tvůrce

Vážení přátelé, dovolte mě, abych Vás co nejsrdečněji pozval na neformální “křest knihy a oheň”, který se uskuteční v známém Kafkově ateliéru (Buštěhradská 5/2, Praha 6) v Pátek dne 30.7.2021 od 19h. Protože náklady na jeden tisk knihy se...

GHMP: TRIANGULUM 2021 – OPEN CALL !

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých intervencí k realizaci na katastru periferních městských částí. Základním předpokladem je zájem o tvůrčí...

PF 2021

Při nejdelší noci v roce… …bych Vám chtěl popřát nadějeplný zimní slunovrat, klidné vánoční svátky a hodně zdraví a sil v novém roce 2021.Srdečně zdravím a brzy na viděnou,Jan Trejbal –...

GHMP: CirculUM 2020 začalo a má svůj blog!

https://circulum2020.blog/ Pražskou periferii dočasně osídlili noví rezidenti, kteří uspěli v soutěžích vypsaných Galerií hlavního města Prahy v červnu 2020 v rámci programu Umění pro město. Základním tématem projektu nazvaného CirculUM 2020 je tvůrčí uchopení určité...