Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Součástí naší práce je pravidelná účast na konferencích, přednáškách, nebo konkrétních vědecko-výzkumných projektech. Pro uživatele našich stránek i pro naše odborníky jsme zde také vytvořili odkazovou databázi. Vytváříme i unikátní online projekt – tzv. ,,badatelnu” – zde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu.


 MEZIOBOROVÁ   BADATELNA


Dle § 37 autorského zákona: Do práva autorského NEzasahuje vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zřízení, zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla.


 

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA  I

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA I

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Storl, Wolf-Dieter: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, Wolf-Dieter: Zahrada jako mikrokosmos

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

ČT: Malba Krajinou

ČT: Malba Krajinou

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Space syntax observation manual

Space syntax observation manual

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

IPOM je konečně HOTOV !!

Od roku 2014 jsme celých 1065 dnů vyvíjeli speciální počítačový software, který jednoduchou formou umožní každému vidět naši práci na mapě. Po celkem 47 verzích je Vám nyní plně k dispozici přehledný GIS program, v kterém zpracováváme výsledné potenciály – proto...

Politika architektury !

Jelikož se v letošním akademickém roce sešel k doktorandskému studiu na FA ČVUT nemalý počet architektů, kteří se různými způsoby aktivně věnují prosazování principů (na různých úrovních) kultivujících životní prostředí, dospělo se k rozhodnutí uspořádat studentskou...

ODKAZOVÁ   DATABÁZE


www.4ct.eu/ (platforma pro mezioborovou spolupráci) – Rozpočty obcí – Asociace společenské zodpovědnosti – Metodická podpora místního rozvojeGAREP (Společnost pro regionální ekonomické poradenství a strategické plánování) – PROREGIONYVzdělaný zastupitel SMOKrajinný ráz na Šumavě (skvěle zpracované..) – Seznam Mikroregionů ČR Svaz měst a Obcí ČR – Newton and Helen Mayer Harrison  (působením unikátní urbanisticko-umělecké projekty) – Bohemiae Rosa  (projekt  Prof. Miloše Šejna, zaměření na Tělo a Krajinu) – workshop na Šumavě s Jiřím Zemánkemwww.spatialagency.net  (zcela unikátní databáze projektů týkajících se krajiny a urbanismu) – http://www.jinakrajina.eu/jinakrajina.html – http://nsmascr.cz/  (národní síť místních akčních skupin ČR) – http://urrlab.cz/ (pracovní skupina vědeckých pracovníků a pedagogů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty) – http://www.suburbanizace.cz/Sociologická laboratoř Českého venkova  – http://www.kontinual.cz – http://www.dokrajin.cz/ – sdružení Antikomplex (Konigsmuhle)


Text na tabuli jako výsledek odborníků z CTS a FA ČVUT (17.3.2017) na otázku: ,,Co považujete za pozitivní hodnoty současného venkovského prostředí, které ho specifikují...?"