Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Součástí naší práce je pravidelná účast na konferencích, přednáškách, nebo konkrétních vědecko-výzkumných projektech. Pro uživatele našich stránek i pro naše odborníky jsme zde také vytvořili odkazovou databázi. Vytváříme i unikátní online projekt – tzv. ,,badatelnu” – zde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu.


 MEZIOBOROVÁ   BADATELNA


Dle § 37 autorského zákona: Do práva autorského NEzasahuje vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zřízení, zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla.


 

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA  I

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA I

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Storl, Wolf-Dieter: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, Wolf-Dieter: Zahrada jako mikrokosmos

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

ČT: Malba Krajinou

ČT: Malba Krajinou

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Space syntax observation manual

Space syntax observation manual

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

UMPRUM: URBANISMUS – VÝVOJ, TEORIE, PRAXE

Předmět je rozdělen na dvě části. V zimním semestru je lektorem urbanista a výtvarník Jan Trejbal, v letním semestru potom MgA.Mgr. Lucie Stejskalová. Výuka je určená pro studenty 3. magisterského nebo 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Obsah předmětu je...

UMPRUM: Workshop Direct Urbanismus

dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní workshop, konající se příští víkend 24. a 25.11.2018. Exluzivním hostem akce bude Dipl.Ing. Dr.techn. Paul Rajakovics z umělecko-urbanistické platformy www.transparadiso.com   První den v Sobotu 24.11. se uskuteční v učebně 215 od...

ODKAZOVÁ   DATABÁZE


www.4ct.eu/ (platforma pro mezioborovou spolupráci) – Rozpočty obcí – Asociace společenské zodpovědnosti – Metodická podpora místního rozvojeGAREP (Společnost pro regionální ekonomické poradenství a strategické plánování) – PROREGIONYVzdělaný zastupitel SMOKrajinný ráz na Šumavě (skvěle zpracované..) – Seznam Mikroregionů ČR Svaz měst a Obcí ČR – Newton and Helen Mayer Harrison  (působením unikátní urbanisticko-umělecké projekty) – Bohemiae Rosa  (projekt  Prof. Miloše Šejna, zaměření na Tělo a Krajinu) – workshop na Šumavě s Jiřím Zemánkemwww.spatialagency.net  (zcela unikátní databáze projektů týkajících se krajiny a urbanismu) – http://www.jinakrajina.eu/jinakrajina.html – http://nsmascr.cz/  (národní síť místních akčních skupin ČR) – http://urrlab.cz/ (pracovní skupina vědeckých pracovníků a pedagogů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty) – http://www.suburbanizace.cz/Sociologická laboratoř Českého venkova  – http://www.kontinual.cz – http://www.dokrajin.cz/ – sdružení Antikomplex (Konigsmuhle)


Text na tabuli jako výsledek odborníků z CTS a FA ČVUT (17.3.2017) na otázku: ,,Co považujete za pozitivní hodnoty současného venkovského prostředí, které ho specifikují...?"