Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní transdisciplinární studie se věnujeme aplikovanému výzkumu. Součástí naší práce je pravidelná účast na konferencích, přednáškách, nebo konkrétních vědecko-výzkumných projektech. Protože k těmto tématům neexistuje v našem odborném prostředí dostatek literatury, vytváříme průběžně transdisciplinární badatelnu.

[/et_pb_text]

 TRANSDISCIPLINÁRNÍ   BADATELNA

Nelson, R. PRACTICE as RESEARCH IN THE ARTS AND BEYOND. Principles, Processes, Contexts, Achievements. London. ISBN 978-3-030-90541-5.

Nelson, R. PRACTICE as RESEARCH IN THE ARTS AND BEYOND. Principles, Processes, Contexts, Achievements. London. ISBN 978-3-030-90541-5.

Anděl,J. Art and radical pedagogy. Western Gallery, Western Washington University, Bellingham, WA. 2019.

Anděl,J. Art and radical pedagogy. Western Gallery, Western Washington University, Bellingham, WA. 2019.

NGBK, Glossary of Urban Praxis. Towards a Manifesto. Berlin, 2021.

NGBK, Glossary of Urban Praxis. Towards a Manifesto. Berlin, 2021.

Trejbal, J. Autorský terminologický oblak. In.: Pohyb tvůrce, UMPRUM, 2021.

Trejbal, J. Autorský terminologický oblak. In.: Pohyb tvůrce, UMPRUM, 2021.

Kapoula,Z.,Volle,E.,Renoult,J.,Andreatta,M.: Exploring Transdisciplinarity in art and sciences

Kapoula,Z.,Volle,E.,Renoult,J.,Andreatta,M.: Exploring Transdisciplinarity in art and sciences

Krauss,R.: Sochařství v rozšířeném poli

Krauss,R.: Sochařství v rozšířeném poli

Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism

Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism

Holub, B.: PLANNING UNPLANNED TOWARDS A NEW POSITIONING OF ART IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT

Holub, B.: PLANNING UNPLANNED TOWARDS A NEW POSITIONING OF ART IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT

Krámský, D. a kol.: Univerzita a mezioborovost

Krámský, D. a kol.: Univerzita a mezioborovost

RAMADIER, T.: Transdisciplinarity and its challenges: The case of urban studies

RAMADIER, T.: Transdisciplinarity and its challenges: The case of urban studies

Rizzo,A., Galanakis M.: Transdisciplinary Urbanism – Three experiences from Europe and Canada

Rizzo,A., Galanakis M.: Transdisciplinary Urbanism – Three experiences from Europe and Canada

Lima, Manuel: Visual Complexity

Lima, Manuel: Visual Complexity

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Štajnochr, V. a kolektiv: Česká etnoekologie – semináře

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Oplatek, Ježek: Úvahy o prostorovém plánování (1946)

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

Štajnochr, V.: Světské, votivní, poutní kaple a oratoria, polohy kaplí a oratorií.

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

IPR Praha: Umělecká díla na veřejných prostranstvích

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

Hinrichs H.: Der Blick von Stadtplanern auf Kunstwerke in der Stadt

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

THE HARRISON STUDIO – A GREEN HEART (dokumenty)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

AMACKER A.: Embodying Openness (A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form)

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

SOČR: Zachraňme život v odlehlých venkovských obcích

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA  I

FA ČVUT: VENKOV A ARCHITEKTURA I

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Dvorský, V.: Poloha měst v Čechách

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

Novotný, J.: POZEMNI STAVITELSTVI MINIMUM

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

ČKA: Rozvoj města a obcí (výběr z bulletin 1/16)

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

Environmentmagazine: Traditional Ecological Knowledge in Europe: Status Quo and Insights for the Environmental Policy Agenda

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

EKONOM: Česká vesnice vymírá – kde zmizí stovky obcí ?

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Forbes: V.Smil – O budoucnosti lidstva

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

Klápště, J.: Proměny českých zemí ve středověku

ČT: Malba Krajinou

ČT: Malba Krajinou

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Mančal, J.: Život v rodině a obci Zálesí

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (manuál pro urbanisty)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Máčel, O.: Základní urbanistická struktura v ČR (VÚVA 1954)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Šmilauer, V. : Osídlení Čech ve světle místních jmen (Toponomastika)

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Perlín, R. + MMR: Venkova a Venkované

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sýkora, J.: Historicke-osidleni-venkova

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

Sádlo, J.: Krajina jako interpretovaný text

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

AV ČR: Historická krajina Česká, co po ní zůstalo

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

ČKA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT – MÍT ČI NEMÍT

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

NEO: Dokumentární úvaha o ,,neo”Lokátortsví

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

ČUZK: Stínovaný reliéf ČR – ČUZK

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Bohme, J.: Rozmluva žáka s mistrem – O nadsmyslovém životě – O nebesích a pekle

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Rýpar, V.: Domy-v-krajine_tvorba-vesnickeho-prostredi

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

Štajnochr, V.: ZÁKLADY ETNOEKOLOGICKÝCH VZTAHŮ V KRAJINĚ

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Změněná krajina, životy a paměť

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

SÁDLO-FILM: Hledání ekologického myšlení

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Perlín, R.: Venkovy a venkované

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Storl, W.D.: Zahrada jako mikrokosmos

Space syntax observation manual

Space syntax observation manual

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Sýkora, J.: Zemědělská krajina (nejen pro urbanisty)

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Ambrůz, J.: KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ

Laboratoř veřejného prostoru v Galerii Jaroslava Fragnera

https://publicspacelab.cz/ Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 6.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě...

Křest knihy Pohyb tvůrce

Vážení přátelé, dovolte mě, abych Vás co nejsrdečněji pozval na neformální “křest knihy a oheň”, který se uskuteční v známém Kafkově ateliéru (Buštěhradská 5/2, Praha 6) v Pátek dne 30.7.2021 od 19h. Protože náklady na jeden tisk knihy se...

UMPRUM: Podklady k cyklu Transdisciplinarita a veřejný prostor

Záznam z úvodní přednášky cyklu Transdisciplinarita a veřejný prostor. Jan Trejbal, 5.Března 2020 – učebna H2, UMPRUM Praha. VYBRANÁ LITERATURA ONLINE K DISTANČNÍMU STUDIU: Janssens, N., Doucet, I.(Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture...
[/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
[/et_pb_tab] [/et_pb_tabs]