ČR3: EXKURZE DO KULTURNÍ KRAJINY – VÝBĚR

V rámci pořadu se pravidelně od Jara 2017 také vydáváme do terénu s reportérem… Zde výběr pro rychlý přehled: A) TAJEMSTVÍ KOPCE LÁDVÍ – VYSÍLAČKA MINISTERSTVA VNITRA ČR3: PANORAMA KULTURNÍ KRAJINY 19.5.2017 B) PO TRASE ZANIKLÉHO (?) DEJVICKÉHO POTOKA ČR3:... read more

Politika architektury !

Jelikož se v letošním akademickém roce sešel k doktorandskému studiu na FA ČVUT nemalý počet architektů, kteří se různými způsoby aktivně věnují prosazování principů (na různých úrovních) kultivujících životní prostředí, dospělo se k rozhodnutí uspořádat studentskou... read more

WORKSHOP na UMPRUM Praha !

WORKSHOP VEŘEJNÝ PROSTOR Pátek 28. 4. — sobota 29. 4. 2017, 10:00 — 17:00, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér 104 Zadání Zpracování architektonického návrhu veřejného prostranství Lokality 1. Ulice U Prašného mostu Ulici, která v současné době slouží... read more

EXKURZE ŠESTÁ – BLANKA A JEJÍ PARKY

EXKURZE ŠESTÁ Středa – 15.3.2017 – v 17,10h – zastávka TRAM Prašný Most Praha 6 má nově nejen Blanku, ale i dva nové parky. Jaké jsou ? Co by na ně asi říkala Marie Terezie, Žofie Chotková, nebo Max van der Stoel ..? Srdečně zve studenty i odbornou... read more

Poskytuje poradenskou činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme územní studie v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšší (zadání územního plánu), nebo komunitních či strategických plánů. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Vytváříme i unikátní online projekt – badatelnu – kde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu. Součástí naší práce je i exkurzní činnost a pořádáme odborná setkání na (i mimo) akademickou půdu. Vytváříme naučné, nebo iniciační setkání pro místní samosprávu, spolky, nebo další místní aktéry. Nejsme standartní ateliér – jsme odborná komunikační platforma. Sdružujeme také výtvarníky a příbuzné profese, které nás ,,dobrovolně” nutí do výstav i jednotlivých performance. Tyto akce nás udržují v pozornosti! Naši odborníci jsou často mediálně a publikačně zdatní. Rádi publikujeme a rozšiřujeme mezioborové principy dále. Chcete si nás poslechnout, nebo si přečíst naše práce ?

profese