EXKURZE PRVNÍ – v rámci předmětu na VŠUP

Hned týden po dnešní další přednášce na VŠUP (2.11.) si Vás dovolujeme pozvat první z exkurzí na Starý Prosek (9.11.) …! Hostem Jana Trejbala bude tentokrát Ing.arch.MgA. Eva Červinková ze sdružení... read more

Nový předmět na VŠUP Praha !

Srdečně zveme na nový předmět na VŠUP Praha Kurta Gebauera (exkurze zajišťuje Jan Trejbal a Neolokator). INFORMACE o EXKURZI Vždy ZDE. a také... read more

LIDOVÁ ŠKOLA SPOLUPRÁCE – STARÁ VODÁRNA

Na podkladu spolupráce s MČ Praha-Nebušice vytváříme nyní mezioborovou platformu, která bude zajišťovat ,,výuku/přednášky” a kulturní program v prostoru Stará vodárna  (50.11294, 14.32487). Předpokládaný termín zahájení setkání (1 x 14 dnů) je Jaro 2017.... read more

_________________________________________________________

Neolokator.cz  je od roku 2011 první mezioborovou platformou u nás, která sdružuje odborníky z několika oblastí prostorových a sociálních věd (historik, antropolog, ekonom, přírodovědec, architekt, geograf).

Poskytuje poradenskou činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme územní studie v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšší (zadání územního plánu), nebo komunitních či strategických plánů. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Vytváříme i unikátní online projekt – badatelnu – kde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu. Součástí naší práce je i exkurzní činnost a pořádáme odborná setkání na (i mimo) akademickou půdu. Vytváříme naučné, nebo iniciační setkání pro místní samosprávu, spolky, nebo další místní aktéry. Nejsme standartní ateliér – jsme odborná komunikační platforma. Sdružujeme také výtvarníky a příbuzné profese, které nás ,,dobrovolně” nutí do výstav i jednotlivých performance. Tyto akce nás udržují v pozornosti! Naši odborníci jsou často mediálně a publikačně zdatní. Rádi publikujeme a rozšiřujeme mezioborové principy dále. Chcete si nás poslechnout, nebo si přečíst naše práce ?