WORKSHOP na UMPRUM Praha !

WORKSHOP VEŘEJNÝ PROSTOR Pátek 28. 4. — sobota 29. 4. 2017, 10:00 — 17:00, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér 104 Zadání Zpracování architektonického návrhu veřejného prostranství Lokality 1. Ulice U Prašného mostu Ulici, která v současné době slouží... read more

EXKURZE ŠESTÁ – BLANKA A JEJÍ PARKY

EXKURZE ŠESTÁ Středa – 15.3.2017 – v 17,10h – zastávka TRAM Prašný Most Praha 6 má nově nejen Blanku, ale i dva nové parky. Jaké jsou ? Co by na ně asi říkala Marie Terezie, Žofie Chotková, nebo Max van der Stoel ..? Srdečně zve studenty i odbornou... read more

EXKURZE PÁTÁ – O MĚSTECH A LIDECH…

srdečně zve Neolokator: EXKURZE PÁTA předmětu Veřejný prostor (VŠUP) Středa – 1.3.2017 – v 16,30h – prostor VNITROBLOK (Tusarova 791/31) Speciální setkání nad unikátní novou knihou. Diskuze s autory... read more

Nový pořad Panorama kulturní krajiny na ČR3 – Vltavě !

  Každý PÁTEK OD 3.3.2017 V cca 16:30h... Pravidelnou odpolední rubriku každý pátek připravuje výtvarník a urbanista Jan Trejbal. Jakým způsobem vůbec dnes mezioborově přistupovat ke krajině, či veřejným prostorům ? Chceme otevírat na aktuálních příkladech ,,možnosti... read more

Veřejný prostor 2 – srdečně Zveme !

Dovolujeme si Vás upozornit na II. semestr výuky předmětu ,,Veřejný prostor” vyučovaný na VŠUP Praha.   Předmět – exkurze/přednášky – jsou koncipovány jako samostatné události (každou Středu) a jsou určeny pro širokou studentskou veřejnost.... read more

Poskytuje poradenskou činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme územní studie v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšší (zadání územního plánu), nebo komunitních či strategických plánů. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Vytváříme i unikátní online projekt – badatelnu – kde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu. Součástí naší práce je i exkurzní činnost a pořádáme odborná setkání na (i mimo) akademickou půdu. Vytváříme naučné, nebo iniciační setkání pro místní samosprávu, spolky, nebo další místní aktéry. Nejsme standartní ateliér – jsme odborná komunikační platforma. Sdružujeme také výtvarníky a příbuzné profese, které nás ,,dobrovolně” nutí do výstav i jednotlivých performance. Tyto akce nás udržují v pozornosti! Naši odborníci jsou často mediálně a publikačně zdatní. Rádi publikujeme a rozšiřujeme mezioborové principy dále. Chcete si nás poslechnout, nebo si přečíst naše práce ?

profese