| Mezioborový Přístup | Tvorba Územních Studií | Pedagogická - Osvětová Činnost | Performance

PROJEKT NEOLOKATOR

Jsme první mezioborová platforma v ČR, zabýváme se vícevrstvými studiemi rurální-urbánní krajiny 
a pedagogickou-osvětovou činností…

Jan Trejbal 2016


•  Komplexní služby pro rozvoj regionu

  Územní studie veřejných prostorů a krajiny

  Semináře, workshopy – podpora lokální ekonomiky a potenciály regionu

 

  Podnikatelé, spolupráce a potenciály pracovních příležitostí

  Cestovní ruch a skryté fenomény regionu

  Mezioborové strategické a komunitní plánování


VÍCE O PROJEKTU NEOLOKATOR

Neolokator je od roku 2011 jedinou mezioborovou platformou u nás, která sdružuje odborníky z několika oblastí prostorových a sociálních věd (historik, antropolog, ekonom, přírodovědec, architekt, geograf).

Poskytuje poradenskou činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva,
nebo místních sdružení.

Neolokátor také nabízí online studie v úrovni územně-analytických podkladů, nebo komunitních či strategických plánů.
Nabízíme praktické příklady rozvoje lokální ekonomiky, edukačních programů a cestovního ruchu.
Chceme, aby byl váš region místem, které umí využít svůj potenciál.