AKTUÁLNĚ

___________________________________________________________

GALERIE* ZLÍN – Místa (spolu) práce 4. 10. – 20. 11.

Spolupráce při utváření fungujícího veřejného prostoru. Jaké jsou motivace, cíle a inspirace? Kdo je hybatelem změn? Výstava Místa spolupráce představuje jedenáct příkladů kultivace a aktivizace veřejného prostoru odehrávající se v městských periferiích i odlehlých... read more

GALERIE* BRNO – OFF FORMAT 5.10.-9.11. 2016

V programu galerie neobvyklý formát výstavy představí šestici uměleckých projektů, z nichž nejstarší byl realizován již před čtvrtstoletím, zatímco jiné jsou stále aktuální. To co je spojuje je zájem o českou a moravskou krajinu a především motiv přímé aktivní péče o... read more

_________________________________________________________

Neolokator.cz  je od roku 2011 první mezioborovou platformou u nás, která sdružuje odborníky z několika oblastí prostorových a sociálních věd (historik, antropolog, ekonom, přírodovědec, architekt, geograf).

Poskytuje poradenskou činnost k nastavení udržitelného rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní záměr zastupitelstva obce, nebo místních sdružení. Nabízíme územní studie v podrobnosti územně-analytických podkladů a vyšší (zadání územního plánu), nebo komunitních či strategických plánů. Zaměřujeme se primárně na venkovské a maloměstské prostředí. Proto, abychom mohli vytvářet kvalitní mezioborové studie se dlouhodobě věnujeme aplikovanému výzkumu. Vytváříme i unikátní online projekt – badatelnu – kde může každý návštěvník těchto stránek nalézt velké množství literatury a odkazů k tématu. Součástí naší práce je i exkurzní činnost a pořádáme odborná setkání na (i mimo) akademickou půdu. Vytváříme naučné, nebo iniciační setkání pro místní samosprávu, spolky, nebo další místní aktéry. Nejsme standartní ateliér – jsme odborná komunikační platforma. Sdružujeme také výtvarníky a příbuzné profese, které nás ,,dobrovolně” nutí do výstav i jednotlivých performance. Tyto akce nás udržují v pozornosti! Naši odborníci jsou často mediálně a publikačně zdatní. Rádi publikujeme a rozšiřujeme mezioborové principy dále. Chcete si nás poslechnout, nebo si přečíst naše práce ?